Huisregels

Net als in andere publieke gelegenheden is het in Elektra niet toegestaan:

 • te roken
 • te handelen in drugs
 • soft- en harddrugs te gebruiken
 • alcohol te drinken onder de 18 jaar
 • te discrimineren, te intimideren of te stelen
 • agressief gedrag te vertonen
 • moedwillig schade aan te brengen
 • voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt bij zich te dragen

Daarnaast is het niet toegestaan om hier:

 • consumpties mee naar buiten te nemen
 • zelf meegebrachte drank te nuttigen
 • te spelen voor geld, goederen of diensten
 • Moedwillig toegebrachte schade wordt op de dader verhaald. Voorts kan bij overtreding van de gedrags- of huisregels ontzegging worden opgelegd voor kortere (tot 3 maanden) of langere (vanaf drie maanden tot levenslang) tijd.

Medewerkers zijn verplicht om overtreding van bovengenoemde regels te melden bij de staf en het bestuur.