Privacybeleid

Poppodium Elektra is een onderdeel van de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht. Hieronder is het beleid voor de stichting in het algemeen beschreven, dit beleid is dus ook van toepassing op alles omtrent Poppodium Elektra.

Privacy policy

Dit is de privacy policy van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht, gevestigd te Sliedrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41118665 (hierna genoemd: “SOJS”). Dit reglement omschrijft welke persoonsgegevens SOJS verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Artikel 1. GEBRUIK

1.1 SOJS kan mogelijk persoonsgegevens vragen van je indien je:

 1. een werknemer bent;
 2. leverancier of afnemer bent;
 3. een aankoop doet of een dienst afneemt;
 4. een account aanmaakt;
 5. vrijwilliger wordt van SOJS;
 6. je je opgeeft voor een nieuwsbrief;
 7. je inschrijft of deel uitmaakt van een door ons georganiseerde activiteit;
 8. via het contactformulier van een website contact met ons opneemt.

 

1.2 SOJS verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam;
 2. adres;
 3. e-mailadres;
 4. telefoonnummer;
 5. leeftijd;
 6. geslacht;
 7. werkgever;
 8. functie;
 9. bankrekeningnummer;
 10. gegevens over afspraken;
 11. gegevens over je gebruik van:
  • onze website(s).

 

1.3 SOJS gebruikt deze gegevens mogelijk om:

 1. salaris uit te betalen;
 2. aankopen te doen;
 3. de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
 4. het vrijwilligerschap te effectueren;
 5. nieuwsbrieven te verzenden;
 6. contact met je op te nemen of te onderhouden;
 7. de dienstverlening te verbeteren;
 8. de website te optimaliseren.

 

Artikel 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 Je kunt contact opnemen met SOJS via 0184414273 voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop SOJS persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 3. inzage in de persoonsgegevens die SOJS met betrekking tot jou verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door SOJS;
 5. het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 3. BEVEILIGING

3.1 SOJS zal je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 

3.2 SOJS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

 

Artikel 4. DERDEN

4.1 SOJS zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegevens of SOJS daartoe wordt verplicht is op de grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot mogelijk aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

Artikel 6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 In het geval dat er een eventuele inbreuk op onze beveiliging heeft plaatsgevonden word je op de hoogte gesteld, mocht deze mogelijke inbreuk ongunstige gevolgen voor jou persoonlijk kunnen hebben.

 

Artikel 6. WIJZIGEN PRIVACY POLICY

7.1   Het is mogelijk dat het beleid beschreven in deze privacy policy in de toekomst wordt gewijzigd. Het is daarom raadzaam om onze privacy policy met enige regelmaat te bekijken.