Huisregels

Net als in andere publieke gelegenheden is het in Elektra niet toegestaan:

 –     te handelen in drugs;

–     harddrugs te gebruiken;

–     alcohol te drinken onder de 18 jaar;

–     softdrugs te gebruiken onder de 18 jaar;

–     te discrimineren, te intimideren of te stelen;

–     agressief gedrag te vertonen;

–     moedwillig schade aan te brengen;

–     voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt bij zich te dragen.

 Daarnaast is het niet toegestaan om hier: 

–     glaswerk mee naar buiten te nemen;

–     zelf meegebrachte drank te nuttigen;

–     te spelen voor geld, goederen of diensten.

 Moedwillig toegebrachte schade wordt op de dader verhaald. Voorts kan bij overtreding van de gedrags- of huisregels ontzegging worden opgelegd voor kortere (tot 3 maanden) of langere (vanaf drie maanden tot levenslang) tijd.

Medewerkers zijn verplicht om overtreding van bovengenoemde regels te melden bij de staf en het bestuur.

Verkorte link http://ref.li/lKVhi